Szukaj
 
Dzia sprzeday
Przemysaw Prajsnar
kom. 0669 668 939
tel. 055 234 14 00
e-mail: info@artinsen.pl
Apartamenty Pera Mierzei
Otrzymalimy pozwolenie

14 sierpnia otrzymalimy decyzj o uprawomocnieniu si pozwolenia na budow Kompleksu Pera Mierzei.
Nr wniosku o budow: AB.7351-5-25/08
DECYZJA NR 5-29/08 wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdaskim.

Jednoczenie informujemy e w "BPN Nieruchomoci" w Sztutowie, mona aktualnie obejrze niektóre elementy wyposaenia wntrza a take wybrane materiay wykoczeniowe apartamentów.

Serdecznie zapraszamy.

cofnij | drukuj